Litter P-Z
Photo at 3 weeks

Back

"Vi ser ganska roliga ut för vi vill inte stå stilla"
"We looks rather funny, because we don´t want to stay still".

Male/Hane 1 Male/Hane 2
   
Male/Hane 3 Male/Hane 4
   
 
Male/Hane 5  
   
Female/Tik 1 Female/Tik 2